Onze hoogtepunten

Januari - Vijf voor twaalf op onze arbeidsmarkt

Voka trapte op 9 januari 2018 af met haar traditionele nieuwjaarsreceptie. Met als jaarthema ‘Iedereen Ondernemer’ wilde de ondernemersorganisatie komen tot meer dynamiek op onze arbeidsmarkt. “De werkloosheid daalt en de tewerkstelling piekt, nu komt het erop aan om de vele vacatures ook ingevuld te krijgen”, aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. Voka overhandigde een vijfpuntenplan aan Eerste Minister Charles Michel om nog deze legislatuur ingrepen te realiseren:

Lees meer op vrt.be Lees het vijfpuntenplan hier

Februari - Voka pleit voor de invoering van een uitgavennorm

In de voorbije 10 jaar is er eigenlijk niet veel bespaard door onze regeringen, dat bleek uit een studie van Voka. Onze primaire overheidsuitgaven stegen met gemiddeld 2,1% per jaar fors. Hoewel er sinds het begin van deze legislatuur een duidelijke trendbreuk merkbaar was, bleef de reële uitgavengroei nog steeds licht stijgend. Voka roept dan ook op om werk te maken van een duidelijke uitgavennorm.

Lees de volledige studie Bekijk het nieuwsbericht van KanaalZ

Maart - Voka lanceert Lokaal verkiezingsmemorandum

Naar aanleiding van de lokale verkiezingen publiceerde Voka haar verkiezingsmemorandum. In het document combineerde Voka concrete vragen aan de toekomstige lokale bestuurders met een globale visie op de toekomst van dit bestuursniveau. Centrale thema’s in het memorandum: focus en schaal. Gemeenten moeten volgens de werkgevers focussen op hun kerntaken en gemeenten met minder dan 10.000 inwoners moeten voor Voka verplicht fuseren.

Lees meer

April - Voka daagt 10.000 Vlamingen uit met ‘De Grote Voka OndernemingsQuiz'

De Vlaamse bedrijven behoren tot de wereldtop. In veel bedrijven worden dagelijks spectaculaire dingen gerealiseerd. Toch is de gemiddelde Vlaming hier vaak niet van op de hoogte. Om het grote publiek meer voeling te laten krijgen met onze ondernemingen startte Voka op 16 april met de Grote Voka OndernemingsQuiz”. Met deze actie wou Voka 10.000 Vlamingen aan het quizzen zetten om zo het Vlaamse bedrijfsleven in de kijker te plaatsen.

Bekijk hier een aantal weetjes:

BASF Jaga Van Moer Voka

Mei - Werkgevers schudden regering wakker

Voka waarschuwde samen met de Vlaamse werkgevers de Vlaamse regering dat ze hard moet blijven werken tot de dag voor de verkiezingen. "Er liggen nog heel wat belangrijk e dossiers op de plank. En de moeilijkste worden altijd maar vooruitgeschoven", aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka in het Nieuwsblad. En hij kreeg daarbij de steun van een reeks CEO's. "Als we concurrentieel willen blijven, moet de regering gewoon tot de allerlaatste dag regeren", klonk het.

Lees het artikel in De Morgen Lees het artikel in Het Nieuwsblad

Juni - Voka tevreden over Vlaams doelgroepenbeleid

Sinds 1 juli 2016 is in Vlaanderen het nieuwe doelgroepenbeleid operationeel. Op 29 juni verscheen een eerste tussentijdse evaluatie van het vernieuwde beleid, dat mede onder impuls van Voka tot stand kwam. “Met het verschijnen van het jaarrapport krijgen we nu zicht op de resultaten van 1 jaar werking en die tonen een substantiële ondersteuning en verbetering aan,” aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. Toch zijn er nog uitdagingen, zo blijken vooral zestigplussers nog moeilijk door te stromen naar jobs.”

Juli - Jobsdeal oogt goed voor Voka

De federale regering bereikte in juli een akkoord omtrent de begroting en de zogenaamde jobsdeal. Voka riep de regering op om werk te maken van ingrijpende en concrete maatregelen. En met de jobsdeal ging de federale regering in de goede richting. Vooral de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en het eindelijk echt verstrengen van SWT zijn volgens Voka goede maatregelen die een boost kunnen geven aan de arbeidsmarkt. Maar het werk is volgens Voka verre van af.

Augustus - Voka stuurt meer dan 50 parlementsleden op bedrijfsstage

Meer dan 50 volksvertegenwoordigers gingen in de zomer van 2018 één of twee dagen aan de slag bij een bedrijf. Voka wil met dit initiatief parlementsleden nauwer in contact brengen met het bedrijfsleven. Stuk voor stuk boeiende ervaringen. Zo ging Jan Peumans (N-VA) een dag cider maken bij Stassen, Kristof Calvo (Groen) ging dan weer een dag aan de slag in een rusthuis bij Armonea en Mathias De Clercq (Open Vld) was te gast bij Lotus. Het is maar een kleine greep uit het aanbod.

Herbeleef de voka-stages

September - Rentree: Voka roept op om werk te maken van mobiliteitshervormingen

60% van de Vlamingen neemt ’s morgens de wagen om zich naar het werk te verplaatsen, dat blijkt uit een grootschalige bevraging van Voka en onderzoeksbureau iVox. Slechts 1 op de 20 Vlamingen geeft aan dagelijks gebruik te maken van het openbaar vervoer. Voka voerde deze bevraging uit naar aanleiding van de jaarlijkse Rentree, de start van het politieke en economische jaar. Tijdens het evenement riep de voorzitter van Voka op om dringend werk te maken van kwaliteitsvolle alternatieven voor de wagen.

Lees meer op vrt.be

Oktober - Voka vraagt bedrijfsvriendelijk beleid van nieuwe gemeentebesturen

Via een advertentie in enkele nationale en regionale kranten feliciteerde Voka alle verkozen lokale mandatarissen. Het werk begint echter nu pas voor de politici. “Het lokale niveau is essentieel voor ondernemers. Willen we meer ondernemingen en meer economische groei in onze steden en gemeenten dan moeten we werk maken van een ondernemersvriendelijk investeringsklimaat. Dat kan ook op het lokale niveau.” aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Link naar de campagnesite

November - Wouter De Geest neemt voorzittersfakkel over van Paul Kumpen

Wouter De Geest werd op 7 november officieel ingehuldigd als de nieuwe voorzitter van Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen. De komende drie jaar zal hij mee stem geven aan de Vlaamse ondernemingen en ondernemers. Het startschot van zijn voorzitterschap gaf hij met een sterke boodschap: “Samen met u, én met onze Vlaamse ondernemingen, kunnen wij, verbonden rond één gemeenschappelijke visie, de wereld aan."

December - 1.800 werkzoekenden uit risicogroepen vinden job via werkplekprogramma Voka

Via een specifiek traject voor werkplekleren zet Voka haar leden ertoe aan mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Via werkplekleren en stages doen jongeren, 55+’ers, kortgeschoolden, personen met een handicap of migratieachtergrond de nodige ervaring op om aan de slag te gaan. Het project is een succes want op twee jaar tijd groeiden het van 13 naar 2.720 plaatsen. 76% van de deelnemers had na een jaar een vast contract en Voka krijgt steeds meer vragen voor extra werkplekken.