Voka brengt samen

Voka is een dynamisch netwerk van ondernemingen. Onze organisatie is gemaakt voor en door ondernemers. Op geregelde tijdstippen brengt Voka zijn leden samen op topevenementen en activiteiten.

Nieuwjaarsreceptie: Iedereen Ondernemer

‘Iedereen ondernemer!’, met deze leuze zette Voka op maandag 8 januari het nieuwe jaar in. Meer dan 1.000 ondernemers en politici luisterden er naar de inspirerende verhalen van een bonte verzameling van ‘atypische’ ondernemers op het podium vooraan, en hoorden hoe Voka-Voorzitter Paul Kumpen opriep tot meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt en tot minder regelneverij van de overheid.

CEO-stages Vlaams Parlement

Voka organiseerde in samenwerking met het Vlaams Parlement op dinsdag 13 en woensdag 21 maart een parlementaire stage met 10 Vlaamse CEO’s. Ieder van hen kreeg een parlementslid als meter of peter toegewezen die hen tijdens deze dagen persoonlijk begeleidde. Het doel van deze stages? De deelnemers een beter inzicht geven in de werking en de rol van het parlement om zo de bruggen tussen ondernemerschap en politiek te versterken.

Grootste Gemeenteraad van Vlaanderen

Op 27 maart 2018 organiseerde Voka ‘De Grootste Gemeenteraad van Vlaanderen’. Meer dan 200 burgemeesters, ondernemers en stakeholders gingen er in debat over de uitdagingen voor de lokale verkiezingen van oktober 2018. Naar aanleiding van deze lokale verkiezingen lanceerde Voka tijdens de Grootste Gemeenteraad van Vlaanderen zijn verkiezingsmemorandum met de eisen van de Vlaamse ondernemingen ten aanzien van de lokale besturen.

Voka Congres

Op 27 maart 2018 verzamelde meer dan 800 congresgangers in de Bozar voor het jaarlijkse Voka-congres. Ze kregen tijdens het gevarieerd en interactief programma de kans om hun visie te delen op de uitdagingen van onze steden en het lokale beleid. Het hoogtepunt van de avond vormde het debat tussen vijf partijvoorzitters, gemodereerd door Kathleen Cools: Meyrem Almaci, Bart De Wever, Wouter Beke, John Crombez en Gwendolyn Rutten. Met dit evenement gaf Voka het startschot voor de campagne van de lokale verkiezingen 2018.

Ondernemen in de wielersport

Op 25 april ging Voka in de unieke setting van het vernieuwde Centrum Ronde van Vlaanderen op zoek naar ondernemerschap in de wielersport. Hoe komt het dat zoveel wielrenners na hun afscheid ondernemer worden? En waarom investeren ondernemers in de wielersport? Vragen waarop een antwoord gezocht werd tijdens een panelgesprek met Paul De Geyter, Marc Verbeeck en Marco Heijl, onder leiding van Maarten Vangramberen.

Voka Rentree

Meer dan 300 ondernemers verzamelden op 10 september in de recent gerenoveerde Cinéma Palace voor de jaarlijkse Rentree, de start van het nieuwe politiek-economische jaar. Dit jaar stond de Rentree integraal in het teken van mobiliteit. Vokavoorzitter Paul Kumpen hield ook een warm pleidooi om tijdens het laatste regeringsjaar werk te maken van ingrijpende hervormingen.

Voka Stelvio Challenge

Een dertigtal Vlaamse topondernemers gingen de uitdaging aan en beklommen samen op 28 september de Stelvio, een van Europa’s hoogste bergpassen. Met het evenement bracht Voka Vlaamse bedrijfsleiders samen. De opbrengst van deze actie ging naar het Ondernemer voor Ondernemers Acceleration Fund, dat beloftevolle bedrijven in Afrika wil helpen.

Voka Health Community Congres: Across Boundaries

Op dinsdag 2 oktober verzamelden zo'n 325 stakeholders in het Brussels44Center voor het jaarlijks congres van Voka Health Community. Thema van de dag: het zorgondernemerschap van morgen in een nieuw perspectief. Elk van de bouwstenen om tot een werkelijke omslag in de zorg te komen, kwam aan bod: value based financiering, geïntegreerde zorgmodellen, een andere rolverdeling en digitalisering.

Jong Voka Festival van het Jong Ondernemerschap

Op woensdag 3 oktober lag het centrum van Jong Ondernemerschap in Wagenoord in Mechelen. Met een onuitputtelijk enthousiasme organiseerden de tien regionale Jong Voka’s samen de eerste editie van het Festival van het Jong Ondernemerschap. In een uitverkocht Wagenoord verzamelden 400 jonge ondernemers voor een interessante avond vol indrukwekkende ondernemersverhalen. Het hoogtepunt van de avond was Keynote Manu Beers, oprichter van Tomorrowland, over zijn authentiek ondernemerschap.

Dag Duurzaam Ondernemen

Het Vlaams Parlement was op 5 oktober ‘the place to be’ als je als ondernemer of medewerker gebeten bent door duurzaam ondernemen. Meer dan 200 deelnemers kwamen inspiratie opdoen en leren van elkaar. En maar liefst 112 laureaten van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen werden gelauwerd voor hun inspanningen om hun bedrijf te verduurzamen.

Voka Open Bedrijvendag

Meer dan 550.000 mensen namen zondag een kijkje achter de schermen van hun favoriete bedrijven op de Voka Open Bedrijvendag. De 28ste editie stond dit jaar in het teken van ‘Iedereen Ondernemer’. "Ondernemerschap is geen economisch begrip, het is een attitude. Een attitude die ook leeft bij de medewerkers. Zij ondernemen in hun eigen onderneming en we zijn blij dat duizenden onder hen vandaag effectief aan het werk zijn in onze bedrijven om met trots te tonen waar ze elke dag mee bezig zijn", aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Voorzitterswissel

Zo'n vierhonderd ondernemers, politici en decision makers verzamelden op 7 november in de Concert Noble voor de voorzitterswissel van Voka. Om uittredend voorzitter Paul Kumpen te danken en Wouter De Geest succes te wensen met het voorzitterschap. De komende drie jaar zal hij mee stem geven aan de Vlaamse ondernemingen en ondernemers. Het startschot van zijn voorzitterschap gaf hij met een sterke boodschap: “Samen met u, én met onze Vlaamse ondernemingen, kunnen wij, verbonden rond één gemeenschappelijke visie, de wereld aan."

Friends of Flanders

Internationale groei maakt deel uit van het DNA van onze Vlaamse bedrijven. Daardoor is Vlaanderen een van de meest open economieën ter wereld. Op basis van deze visie bracht Voka op 11 december professionele expats en top CEO’s bij elkaar tijdens het event ‘Friends of Flanders’. Dankzij Keynote Christina Foerster, CEO van Brussel Airlines was het een topeditie!