Voka bouwt bruggen

Als ondernemersorganisatie bouwt Voka actief bruggen tussen ondernemers in verschillende sectoren. Daarnaast zoekt Voka ook naar samenwerkingsmodellen tussen diverse spelers in onze maatschappij.

Dienstverlening Voka-netwerk verder uitgebouwd om professionele bedrijven te ondersteunen

In 2018 werd het sterke partnership tussen het Vlaams Agentschap Innovatie en ondernemen (VLAIO) en Voka verder uitgebouwd. Het aantal deelnemers is gestegen tot net geen 18.000. De topproducten Bryo, Plato, Familio, Transitio en Accelero waren goed voor bijna 2.000 deelnemers. Daarnaast deden heel wat deelnemers beroep op verschillende kortlopende trajecten, vroegen informatie en advies en waren ze aanwezig op de vele community- en inspiratiesessies. Hier valt het aantal studenten, meer dan 8.000, die nadenken over ondernemerschap, sterk op.

Als antwoord op de uitdagingen op de arbeidsmarkt werd ook het project “Werkervarings- en leertrajecten’ (Welt)- opgezet. In 2018 hebben meer dan 350 bedrijven daaraan deelgenomen. Hieraan gekoppeld werden in verschillende regio’s proeftuinen opgezet in het kader van duaal leren en tracht iedere Voka – Kamer van Koophandel in zijn regio de brug te slaan tussen onderwijs en bedrijfsleven via www.onderwijs-ondernemen.be. Via het partnership met FIT ondersteunen we bedrijven in hun internationale ambitie (deelname aan missies, ‘Week van het Internationaal Ondernemen’, opleidingen). Dit jaar werd ook het ‘Voka Charter Duurzaam Ondernemen verder uitgebreid over alle regio’s. Dat biedt bedrijven de mogelijkheid duurzaam ondernemen concreet vorm te geven. Daarnaast zet Voka ook specifiek in op innovatie in de zorg via de Health Community.


Health Community: innovatienetwerk in zorg

“Weten is niet genoeg. We moeten onze kennis toepassen. Willen is niet genoeg. We moeten doen en doelstellingen realiseren.”
- (cfr. Goethe)

Voka Health Community is het open innovatieplatform van (zorg)ondernemingen in healthcare, kenniscentra en patiëntengroepen van over heel Vlaanderen en Brussel. Sinds 2011 slaan we met de Community de handen in elkaar om vernieuwingen in Vlaanderen sneller te realiseren en zo samen te bouwen aan een modernere (gezondheids)zorg met een hoge reputatie die klaar is voor de uitdagingen van de toekomst.

We hebben het afgelopen jaar specifiek gewerkt rond vier thema's: digitalisering, internationalisering, geïntegreerde zorg en werk & gezondheid. Rond deze tracks wisselen we kennis uit, gaan we in dialoog met de beleidsactoren, realiseren we samen projecten op basis van de noden uit de sector en bouwen we partnerschappen uit. Samen zetten we lange termijn-oplossingen voor de Belgische gezondheidszorg op de politieke agenda.

www.voka.be/healthcommunity

Jong Voka: boosting jong ondernemerschap

Jong Voka is jonge ondernemers samenbrengen, inspireren en coachen.
- Bert De Brabandere, Voorzitter Jong Voka

Jong Voka biedt aan jonge ondernemers een dynamisch netwerk om ervaringen uit te wisselen, open discussies te voeren en contacten te leggen die helpen in de uitbouw van hun persoonlijk ondernemersnetwerk. Daarbij wordt het nuttige aan het aangename gekoppeld. Zo organiseert Jong Voka events met boeiende sprekers, bedrijfsbezoeken en nog veel meer. Daarnaast ondersteunt Jong Voka de ontwikkeling van jonge ondernemers door middel van advies, opleidingstrajecten en expertenpanels. Door het samenbrengen, inspireren en begeleiden van jonge ondernemers, met de steun en organisatie van zijn lokale werkingen, is Jong Voka dan ook de katalysator voor jong ondernemerschap!

www.voka.be/jongvoka

Plato: samen sterker ondernemen

Bij Plato kan je in een aangename sfeer en in alle openheid ervaringen delen, elkaar helpen en persoonlijke groei nastreven.
- Laurence De Clercq, De Clercq-Verstichel Verzekeringsmakelaars, Plato-deelnemer

Plato is een lerend netwerk voor kmo-bedrijfsleiders en kaderleden, gebaseerd op het peterschapsprincipe ‘leren van en met elkaar’. Plato heeft als doel bedrijven te begeleiden in hun groeitraject door in een open en vertrouwelijke sfeer kennis en ervaringen te delen, en netwerking te stimuleren met collega-deelnemers en gastexperten. Ervaren peters en meters zorgen voor de begeleiding tijdens de sessies. Afgelopen jaar werd er voor Plato een digitaal platform ontwikkeld dat het ook mogelijk maakt om kennis en ervaring te delen tussen alle Platonisten uit heel Vlaanderen.

www.voka.be/plato

Bryo: springplank voor uitbundig ondernemerstalent

Bryo maakt je founder-weak-spots zichtbaar en werkt als een katalysator voor kruisbestuiving met ervaren ondernemers die jouw uitdagingen al hebben meegemaakt.
- Tim Buckinx, Epihunter, deelnemer Bryo StartUp

Bryo focust op enthousiast talent met een hoog potentieel en een grote ambitie om te ondernemen. Bryo StandUp is er voor toekomstige ondernemers die willen werken aan een sterk idee en een gefundeerd businessplan. Bryo StartUp begeleidt de reeds opgestarte ondernemer met groeipotentieel bij alle belangrijke eerste stappen van het ondernemerschap. En Bryo ScaleUp zet in op de groei van startups met een bewezen en schaalbaar businessmodel. Dat gebeurt via gezamenlijke activiteiten in gastbedrijven en sessies met gelijkgestemden, individuele coaching en gesprekken met ervaren ondernemers uit het Voka-netwerk.

www.voka.be/bryo

De 3 pijlers van Voka

  • Voka komt op
    voor ondernemingen

  • Voka brengt
    samen

  • Voka bouwt
    bruggen