Voka Kempen Kamer van
Koophandel

Kempen

Renilde Craps 2017 was het jaar van de innovatieve samenwerkingen. Co-creatie en samenwerking tussen de leden hebben geleid tot succesvolle nieuwe initiatieven en producten.

Daarnaast is met de oprichting van de Innovatiecampus Geel een belangrijke stap gezet richting de toekomst. Samen met het Streekplatform is invulling gegeven aan een (overkoepelende) incubatie- en acceleratieorganisatie voor de Kempen. De overleggroep ENA 20 actief dossier is een voorbeeld van hoe we met alle shareholders de handen in elkaar geslagen hebben om concrete resultaten te boeken naar verkeersveiligheid én economische groei.

En om onze leden een nog betere dienstverlening te kunnen aanbieden, fusioneren de Kamer van Kempen en Mechelen tot de Kamer Mechelen-Kempen. De lokale werking blijft overeind met respect voor de eigenheid van de twee regio’s.

Renilde Craps Renilde Craps, gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Kempen

Onze hoogtepunten in 2017

VokaMatch

Bijna tweehonderd ondernemers waren aanwezig tijdens de eerste editie van Voka Match in het Huis van de Ondernemer. Het event was de ideale gelegenheid om collega-ondernemers en nieuwe leden van Voka - KvK Kempen te ontmoeten. Omdat we geloven in matchmaking, zorgden we tijdens VokaMatch voor een kader waarin op een gemakkelijke manier de juiste connecties gelegd konden worden. Tijdens een interactief matchmaking moment hielpen we de aanwezigen aan nieuwe contacten en nieuwe businessopportuniteiten.

Real Estate Community

Ook de vastgoedsector staat voor enorme uitdagingen en is in volle transformatie. Om hier een antwoord op te bieden is de Real Estate Community – het eerste Kempense vastgoednetwerk – gelanceerd met als thema ‘co-creating a smart future’. Een community van 130 gemotiveerde ondernemers die een echte boost kunnen betekenen voor de sector in de regio Kempen.

Topvrouwen

Vrouwelijke ondernemers krijgen alle aandacht in het Traject Topvrouwen. Het richt zich exclusief naar vrouwelijke zaakvoerders, kaderleden of dames in een managementfunctie en is gericht op persoonlijke groei. Thema’s waren onder meer personal branding, overtuigd onderhandelen en bewust communiceren.

Verdubbeling aantal deelnemers aan leertrajecten

Meer dan 600 Kempense bedrijfsleiders, kaderleden en medewerkers hebben dit jaar deelgenomen aan een langlopend leertraject van Voka KvK - Kempen. Dat zijn er meer dan dubbel zoveel als in 2016. Onder de noemer ‘langlopende trajecten’ vallen leermomenten met drie of meer sessies. Hieronder vallen vaste waarden zoals de lerende netwerken en het peterschapsproject Plato. De spectaculaire groei vloeit voort uit de keuze voor vernieuwing met de opstart van de Real Estate Community en het traject Topvrouwen. De deelnemers komen uit alle segmenten van de Kempense bedrijfswereld, zowel uit eenmansbedrijven als multinationals met 4.500 medewerkers.

Contact

Voka - Kamer van Koophandel Kempen
Huis van de Ondernemer

Kleinhoefstraat 9, 2440 Geel

tel. 014 56 30 30
info.kvkkempen@voka.be
www.voka.be/kempen