Onze hoogtepunten

Januari - Filerecord

Het filerecord werd in 2016 opnieuw scherper gesteld. De verzuchtingen van moegetergde chauffeurs weerklonken in Stop de Stilstand, de mobiliteitsstudie van Voka. Daarin pleitte Voka voor een efficiënter openbaar vervoer, een slimme kilometerheffing, een persoonlijk mobiliteitsbudget en prioriteit nummer één, meer asfalt. Voka voegde er zelfs een verlanglijstje aan toe, met de Oosterweelverbinding, de uitbreiding van de Brusselse Ring en de Limburgse noord-zuidas als dringendste wensen.

Februari - #Keepourairportjobs

In februari besliste het Brussels gewest om een nultolerantie te hanteren voor de geluidsnormen rond Brussels Airport, wat de boetes voor lijnvluchten dreigde te vervijfvoudigen tot 62.000 euro per lijnvlucht. Door die nultolerantie voelden luchtmaatschappijen zich genoodzaakt om te verhuizen en stonden 60.000 jobs op het spel. Gevolg: de voltallige luchtgemeenschap, inclusief vakbonden en werkgevers, verzamelde zich onder de slogan ‘Let us keep our airport jobs’ om beleidsmakers te sensibiliseren en een politieke oplossing te vinden.

Campagnesite Reactie Voka Bekijk de video

Maart - Voka organiseert brexit-besprekingen

Op uitnodiging van Voka bracht Colin Stanbridge, CEO van de London Chamber of Commerce & Industry, begin maart een uitgebreid bezoek aan Vlaanderen. Tijdens dat bezoek besprak de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois samen met een tiental West-Vlaamse CEO’s het belang van goede handelsrelaties met het Verenigd Koninkrijk en een handelsgerichte brexit.

April - Nood aan diepgaande hervormingen

De werkgevers waren in april ontgoocheld in de regering, normaal ging die van het sociaal-economisch beleid een van de belangrijkste pijlers maken. De werkgevers konden het geruzie en gestook binnen de federale regering niet meer aanzien en trokken aan de alarmbel. Naar aanleiding van dat gekibbel ging Hans Maertens in Terzake in debat met Gwendolyn Rutten.

Herbekijk hier de reportage

Mei - Transformatie–index

Er verandert enorm veel wereldwijd: technologische, demografische en ecologische transformaties wisselen elkaar in sneltempo af. Het Voka-kenniscentrum ontwikkelde daarom een index met 30 indicatoren om te meten hoe het met onze transformatiecapaciteit gesteld staat. In aanwezigheid van vicepremier Alexander De Croo werden de resultaten bekend gemaakt. Wat blijkt? België staat op de achtste plaats van de 28 EU-landen. Goed, maar niet goed genoeg.

Transformatie-index Bekijk de video

Juni - Voka-stages

Voor het 25ste jaar op rij organiseerde Voka de Vokastages, waarbij volksvertegenwoordigers de kans kregen om te proeven van het bedrijfsleven. Gedurende één of twee dagen volgden ze het reilen en zeilen van bedrijven van binnenuit. Met meer dan honderd stages was 2017 ongetwijfeld de meest succesvolle zomer voor de Vokastages tot nu toe.

Lees de stageverslagen

Bekijk de stages van:

Juli - Zomerakkoord positief voor ondernemingen

Tijdens de voorbije zomer is de federale regering van premier Charles Michel tot een zomerakkoord gekomen. Zo werd, na meer dan een jaar politiek gebakkelei, de broodnodige hervorming van de vennootschapsbelasting toch doorgevoerd. Ook inzake arbeidsmarkt werden heel wat maatregelen genomen die lagere lasten en meer flexibiliteit voor ondernemingen realiseren. Voka is al lang aan het lobbyen voor meer fiscale en sociale hervormingen en die zullen er vanaf 2018 ook komen.

Zomerakkoord Vennootschapsfiscaliteit Arbeidsmarkt

Augustus - Plato & Bryo versterken digitaal

In augustus werd er voor Plato en Bryo een digitaal platform ontwikkeld. Voka kan zo nog sterker inzetten op de actieve noden en kennisuitwisseling. Zo kunnen Platonisten uit heel Vlaanderen gemakkelijker kennis en ervaring delen met elkaar. Ook voor Bryo geeft dit de mogelijkheid om het potentieel van elke deelnemer en de groep in kaart brengen om zo continu te kunnen verbeteren.

September - Voka doet oproep voor duaal leren

Er zijn meer jobs dan werkzoekenden en de profielen van afgestudeerde jongeren matchen steeds minder met de profielen waarnaar ondernemingen op zoek zijn. Om de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt te dichten, stelde Voka-voorzitter Paul Kumpen op de Voka-Rentree een overbruggingsplan voor met vijf pijlers: dynamische inhoud, innovatieve scholen, duaal leren, sterke leerkrachten en directeurs en een doeltreffend onderwijslandschap.

Bekijk de video (03:00) Vijf pijlers voor duaal leren

Oktober - 7 op 10 ondernemers vindt arbeidsmarkt niet flexibel

Technologie in al zijn vormen heeft een grote impact op jobs en de wijze waarop we werken, zoals plaats– en tijdonafhankelijk. Zo zal het aantal jobs wijzigen – een aantal klassieke banen zullen verdwijnen, nieuwe vormen van arbeid duiken daarentegen op. De opkomst van de deeleconomie is daar een voorbeeld van. Dat was in oktober een van de boodschappen van de Voka Paper ‘Flexibiliteit op de arbeidsmarkt’.

Lees de paper Lees het persbericht

November - Voka lanceert studie gemeenteraadsverkiezingen

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 voerde Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen, samen met onderzoeksbureau ICMA, een grootschalige bevraging uit bij 2.400 ondernemers. Uit die enquête bleek dat slechts 40% van de ondernemers tevreden is over het gevoerde beleid. Ook pleitte Voka voor een kerntakendebat en voor de fusie van gemeenten met minder dan 10.000 inwoners.

December - Oproep tot snel akkoord brexit

Een alliantie van Kamers van Koophandel in het Noordzeegebied met name van het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Denemarken en België, vertegenwoordigd door Voka en Beci, hebben 12 december een gezamenlijke verklaring verstuurd naar de Europese en Britse beleidsmakers waarin wordt opgeroepen om snel over te schakelen naar onderhandelingen over een transitieperiode en de toekomstige handelsrelatie tussen de EU en het VK.

Lees de verklaring