Voka bouwt bruggen

Als ondernemersorganisatie bouwt Voka actief bruggen tussen ondernemers in verschillende sectoren. Daarnaast zoekt Voka ook naar samenwerkingsmodellen tussen diverse spelers in onze maatschappij.

Dienstverlening Voka-netwerk verder uitgebouwd om professionele bedrijven te ondersteunen

In 2017 is het sterke partnership van 2016 tussen het Vlaams Agentschap Innovatie en ondernemen (VLAIO) en Voka verder uitgebouwd. Bijna 14.000 ondernemers hebben deelgenomen aan een van de vele trajecten waaronder Bryo, Plato, Familio, Transitio en Accelero, deden beroep op verschillende kortlopende trajecten, vroegen informatie en advies en waren aanwezig op de vele community- en inspiratiesessies.

Als antwoord op de uitdagingen op de arbeidsmarkt werd ook het project 'Werkervarings- en leertrajecten' (Welt) opgezet. In 2017 hebben meer dan 300 bedrijven daaraan deelgenomen. Hieraan gekoppeld werden in verschillende regio’s proeftuinen opgezet in het kader van duaal leren en tracht iedere Voka – Kamer van Koophandel in zijn regio de brug te slaan tussen onderwijs en bedrijfsleven via www.onderwijs-ondernemen.be

Via het partnership met FIT ondersteunen we bedrijven in hun internationale ambities (deelname aan missies, ‘Week van het internationaal Ondernemen', opleidingen). Dit jaar werd ook het ‘Voka Charter Duurzaam Ondernemen’ opgestart. Dat biedt bedrijven de mogelijkheid duurzaam ondernemen concreet vorm te geven. Daarnaast zet Voka ook specifiek in op innovatie in de zorg via de Voka Health Community.


Health Community: innovatienetwerk in zorg

Ondernemerschap en vernieuwing in de gezondheidszorg staan nu hoog op de agenda, zes jaar geleden was dat anders. We hebben op dat vlak dus al een hele stap vooruit gezet in ons land.
- Rudy Mattheus, Voorzitter Health Community

Voka Health Community is het open innovatieplatform van (zorg)ondernemingen in healthcare, kenniscentra en patiëntengroepen van over heel Vlaanderen en Brussel. Sinds 2011 slaan we met de Community de handen in elkaar om vernieuwingen in Vlaanderen sneller te realiseren en zo samen te bouwen aan een modernere (gezondheids)zorg met een hoge reputatie die klaar is voor de uitdagingen van de toekomst.

We hebben het afgelopen jaar specifiek gewerkt rond vier thema's: digitalisering, internationalisering, geïntegreerde zorg en werk & gezondheid. Rond deze tracks wisselen we kennis uit, gaan we in dialoog met de beleidsactoren, realiseren we samen projecten op basis van de noden uit de sector en bouwen we partnerschappen uit. Samen zetten we langetermijnoplossingen voor de Belgische gezondheidszorg op de politieke agenda.

www.healthcommunity.be

Jong Voka: boosting jong ondernemerschap

Jong Voka is jonge ondernemers samenbrengen, inspireren en coachen.
- Bert De Brabandere, Voorzitter Jong Voka

Jong Voka biedt aan jonge ondernemers een dynamisch netwerk om ervaringen uit te wisselen, open discussies te voeren en contacten te leggen die helpen in de uitbouw van hun persoonlijk ondernemersnetwerk. Daarbij wordt het nuttige aan het aangename gekoppeld. Zo organiseert Jong Voka events met boeiende sprekers, bedrijfsbezoeken en nog veel meer. Daarnaast ondersteunt Jong Voka de ontwikkeling van jonge ondernemers door middel van advies, opleidingstrajecten en expertenpanels. Door het samenbrengen, inspireren en begeleiden van jonge ondernemers, met de steun en organisatie van zijn lokale werkingen, is Jong Voka dan ook de katalysator voor jong ondernemerschap!

www.jongvoka.be

Plato: samen sterker ondernemen

Plato is een unieke ervaring, een kans om te ondernemen met ondernemers, een uitwisseling van kennis en ervaring die inspireert!
- Sara De Merechy, AXI, Deelnemer Plato

Plato is een lerend netwerk voor kmo-bedrijfsleiders en kaderleden, gebaseerd op het peterschapsprincipe ‘leren van en met elkaar’. Plato heeft als doel bedrijven te begeleiden in hun groeitraject door in een open en vertrouwelijke sfeer kennis en ervaringen te delen, en netwerking te stimuleren met collega-deelnemers en gastexperten. Ervaren peters en meters zorgen voor de begeleiding tijdens de sessies. Afgelopen jaar werd er voor Plato een digitaal platform ontwikkeld dat het ook mogelijk maakt om kennis en ervaring te delen tussen alle Platonisten uit heel Vlaanderen.

www.plato.be

Bryo: springplank voor uitbundig ondernemerstalent

Bryo maakt je founder-weak-spots zichtbaar en werkt als een katalysator voor kruisbestuiving met ervaren ondernemers die jouw uitdagingen al hebben meegemaakt.
- Tim Buckinx, Epihunter, deelnemer Bryo StartUp

Bryo focust op enthousiast talent met een hoog potentieel en een grote ambitie om te ondernemen. Bryo StandUp is er voor toekomstige ondernemers die willen werken aan een sterk idee en een gefundeerd businessplan. Bryo StartUp begeleidt de reeds opgestarte ondernemer met groeipotentieel bij alle belangrijke eerste stappen van het ondernemerschap. En Bryo ScaleUp zet in op de groei van start-ups met een bewezen en schaalbaar businessmodel. Dat gebeurt via gezamenlijke activiteiten in gastbedrijven en sessies met gelijkgestemden, individuele coaching en gesprekken met ervaren ondernemers uit het Voka-netwerk.

In het najaar van 2017 startten we met een digitale tool die het potentieel van elke deelnemer en de groep in kaart brengt om zo continu te kunnen verbeteren en nog sterker te kunnen inzetten op de actieve noden en kennisuitwisseling. In april vierden we 10 jaar Bryo en werden de Bryo awards uitgereikt tijdens het community event ‘Vliegende Starters’.

www.bryo.be

De 3 pijlers van Voka

  • Voka komt op
    voor ondernemingen

  • Voka brengt
    samen

  • Voka bouwt
    bruggen